211 7809784


211 780 9784 2299 309900
Ωράριο λειτουργίας
Το κατάστημα εξυπηρετεί
καθημερινά 9:00 - 17:00.
Σάββατο 9:00 - 14:00.
Για τηλεφωνικές παραγγελίες έως τις 15:00.
Τοποθεσία
Οδηγίες για το πως να έρθετε.
Το κατάστημα βρίσκεται στο Μαρκοπούλο επί της κεντρικής λεωφόρος Μαρκοπούλου – Σουνίου
(Είναι η προέκταση της Αττικής οδού).

Περισσότερες πληροφορίες και χάρτης
Το καλάθι μου
Αναζήτηση
Κατηγορίες
Auto - Moto
Hobby - Αθλητισμός
Μόδα
Παιδικά - Βρεφικά
Σπίτι - Κήπος
Τεχνολογία
Μεταχειρισμένα
Δημοφιλή Προϊόντα
Έπιπλα Σπιτιού & Γραφείου

Όροι Εγγύησης


Η παρούσα Εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά και μόνο τον αρχικό αγοραστή του προϊόντος για ιδιωτική χρήση και δεν μεταβιβάζεται. Η COSMOMARKET δεν φέρει οποιαδήποτε άλλη – πέραν των οριζόμενων στην παρούσα εγγύηση - ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει από την αγορά, κατοχή, πώληση ή χρήση της συσκευής. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση της συσκευής είναι να συνοδεύεται από αντίγραφο της απόδειξη ή του τιμολόγιου αγοράς της. Η Εγγύηση τηςCOSMOMARKET καλύπτει ελαττωματικά εξαρτήματα ή ελαττώματα κατασκευής τα οποία πιθανόν να προκύψουν. Περιορίζεται δε στην, χωρίς επιβάρυνση του αγοραστή, αποκατάσταση της λειτουργίας της συσκευής άλλως την αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος, καθώς και στο κόστος εργασίας. Η επισκευή ή αντικατάσταση της συσκευής, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση του αγοραστή, προϋποθέτει ότι η συσκευή θα παραδοθεί, με έξοδα του κατόχου αυτής, στο σέρβις της Εταιρείας. Τα έξοδα εγκατάστασης, απεγκατάστασης της συσκευής από το χώρο του αγοραστή και αποστολής της συσκευής προς το τμήμα σέρβις της COSMOMARKETκαθώς και η αποστολή αυτής από το τμήμα σέρβις προς τον χώρο του αγοραστή, βαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή της συσκευής . Η εταιρία επισκευάζει άλλως αντικαθιστά την συσκευή σύμφωνα με την δυνατότητα επισκευής της. Σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο η COSMOMARKETδεν έχει υποχρέωση να παρέχει συσκευή αντικατάστασης - για όσο διάστημα διαρκεί η επισκευή - στον κάτοχο της . Συσκευή που επισκευάζεται μέσα στα χρονικά όρια της εγγύησης συνεχίζει να καλύπτεται από την εγγύηση για τον υπόλοιπο χρόνο που απομένει μέχρι την λήξη της περιόδου εγγύησης (από την αρχική ημερομηνία αγοράς). Σε καμία περίπτωση η εγγύηση δεν επεκτείνεται πέραν του ορίου που καθορίζεται από την αρχική ημερομηνία αγοράς της. Το τμήμα σέρβις δεν είναι υπεύθυνο για πληροφορίες-δεδομένα που τυχόν υπάρχουν σε αποθηκευτικά μέσα (σκληρούς δίσκους, μνήμες στερεάς κατάστασης κλπ) ενσωματωμένα ή εγκατεστημένα σε συσκευές που παραδίδονται για επισκευή ή έλεγχο λειτουργίας. Τα δεδομένα και οι ρυθμίσεις που τυχόν υπάρχουν αποθηκευμένα στις συσκευές θεωρείται δεδομένο πως διαγράφονται. Απαραίτητη για τη διάγνωση της βλάβης ή την αποτελεσματική επισκευή της συσκευής είναι η Φόρμα Επισκευής που πρέπει να είναι συμπληρωμένη πλήρως και να συνοδεύει το παραστατικό πώλησης (απόδειξη ή τιμολόγιο πώλησης). Οι όροι της Εγγύησης της COSMOMARKETδεν μπορούν να τροποποιηθούν από οποιοδήποτε κατάστημα ή κάποιον συνεργάτη της εταιρίας. Η υποχρέωση επισκευής συσκευής που εμπίπτει στην παρούσα εγγύηση, εκτελείται αποκλειστικά από την cosmomarket.
Διάρκεια εγγύησης
Όλα τα προϊόντα της εταιρίας cosmomarket που προορίζονται για ιδιωτική χρήση καλύπτονται από εγγύηση 6μηνες ΕΩΣ 2 χρόνια (ανάλογα με την εγγύηση της εκάστοτε εισαγωγικής εταιρείας). Αποδεικτικό της ισχύος της εγγύησης αποτελεί η απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς τους.
Απομείωση αξίας συσκευής
Αν μια συσκευή που έχει παραδοθεί για επισκευή μέσα στα πλαίσια της εγγύησης, δεν μπορεί να επισκευαστεί και δεν υπάρχει αντίστοιχη συσκευή για αντικατάσταση τότε ο αγοραστής μπορεί να ζητήσει να του επιστραφεί το τίμημα αγοράς ή συσκευή ισόποσης αξίας .

Εξαιρέσεις εγγύησης


Η εγγύηση της συσκευής δεν καλύπτει
• Η εγγύηση δεν ισχύει αν έχει γίνει κακή χρήση του προϊόντος ή χρήση που δεν περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης της συσκευής.
• H εγγύηση δεν ισχύει αν δεν έχουν τηρηθεί οι περιορισμοί που τυχόν αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης της συσκευής.
• Η εγγύηση δεν ισχύει αν η συσκευή έχει τροποποιηθεί, μετασκευαστεί ή έχουν γίνει σε αυτή επεμβάσεις στο εσωτερικό της με οποιοδήποτε τρόπο.
• Η εγγύηση δεν καλύπτει φθορές στο περίβλημα της συσκευής ή στο φινίρισμα της.
• Βλάβες που προέρχονται από εσφαλμένες συνδέσεις.
• Οθόνες LCD που έχουν κατεστραμμένα έως 3 εικονοστοιχεία (pixel).
• Μπαταρίες απλές και επαναφορτιζόμενες που έχουν πωληθεί μεμονωμένα ή αποτελούν λειτουργικά μέρη μιας συσκευής.
• Αναλώσιμα όπως (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά) μύτες κολλητηριών, αντιστάσεις -θερμαντικά στοιχεία, σπρέι συντήρησης και καθαρισμού, φίλτρα απορροφητικών συσκευών , λάμπες φωτιστικών και εφέ κλπ.
• Καμένα ή κατεστραμμένα μεγάφωνα ηχείων καθώς και κυκλώματα παθητικών ηχείων.
• Καταστροφές που έχουν προέλθει εξαιτίας φυσικών καταστροφών, καιρικών φαινομένων ,υψηλών ή χαμηλών θερμοκρασιών ή θεομηνιών.
• Καταστροφές που έχουν προέλθει από κρουστικές υπερτάσεις στα κυκλώματα τροφοδοσίας της συσκευής, στις εισόδους –εξόδους βίντεο σήματος, στις θύρες δικτύου ή στις θύρες τηλεφωνικών συνδέσεων.
• Συσκευές στις οποίες έχει γίνει απόπειρα επισκευής από μη εξουσιοδοτημένο σέρβις.
Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της, ο αγοραστής θα χρεωθεί το κόστος των μεταφορικών.
Γενικοί όροι
Οι παραπάνω όροι δεν περιορίζουν τυχόν δικαιώματα του αγοραστή που απορρέουν από την Ελληνική νομοθεσία. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων


Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας ή σε περίπτωση που η ίδια η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει απευθείας την εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύουν τα ακόλουθα:
Η εγγύηση παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής ή επισκευή η αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή με επιπλέον χρέωση κατόπιν νέας συμφωνίας με τον πελάτη.
Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του..
Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται με την παράδοση του προϊόντος στο χώρο μας στις ώρες λειτουργίας η μέσω courier. Στις περιπτώσεις επιστροφής μέσω courier, o πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου προϊόντος.
Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.
Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή από το κατάστημα", θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τον πελάτη.

 

Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA)

Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα:
Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για την διαπίστωση του αναφερόμενου από τον ΠΕΛΑΤΗ ελαττώματος.
Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής, άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς στον πελάτη.Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή από το κατάστημα", θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τον πελάτη.
Τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ όσο και για την επαναπροώθηση στον ΠΕΛΑΤΗ του αντικατεστημένου προϊόντος βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

 

 


Δικαίωμα υπαναχώρησης

από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του Ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013) - Επιστροφή προιόντων

Ο Πελάτης μπορεί να επιστρέψει εύκολα τα προϊόντα που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα επειδή απλά άλλαξε γνώμη, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή τους.
Ο Πελάτης μπορεί να παραδώσει τα προϊόντα απευθείας στο κατάστημα Cosmomarket στον Μαρκόπουλο Αττικής ή να τα αποστείλει με δικά του έξοδα στο κατάστημα COSMOMARKET στην διευθύνση που θα βρει εδώ. (1ο χλμ Μαρκοπούλου - Σουνίου)
Σε οποιαδήποτε περίπτωση για online παραγγελίες ο Πελάτης μπορεί πριν από την επιστροφή των προϊόντων να επικοινωνεί με το τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ,
είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος.

Ειδικότερα, ο Πελάτης έχει το ανωτέρω δικαίωμα να επιστρέψει προϊόν που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να αναφέρει τους λόγους, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

• Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης
(όταν πρόκειται για προϊόντα) ή την παραλαβή του (όταν ο Πελάτης έχει επιλέξει «παραλαβή από το κατάστημα») και σε περίπτωση πολλών αγαθών παραγγελθέντων
από τον Πελάτη με μια παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά από τον χρόνο παραλαβής και του τελευταίου,
ο Πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση (εφεξής «Υπαναχώρηση»).

• Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παρέλαβε.
Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση («as new»), όπως ακριβώς πριν την πώληση του,
στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.τ.λ.) τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις)
και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, καλώδια συνδέσεων, software εγκατάστασης κ.τ.λ.).
Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο)
από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.


• Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει τα προϊόντα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποίησε την υπαναχώρηση.

• Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποδώσει στον Πελάτη το τίμημα που εισέπραξε.
Στην περίπτωση χρέωσης του Πελάτη μέσω πιστωτικής κάρτας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα,
θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού,
που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του Πελάτη.

• Η επιστροφή του τιμήματος λόγω υπαναχώρησης στον Πελάτη θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από την χρόνο που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έλαβε αποδεδειγμένα γνώση για την υπαναχώρησή του.

• Δεν επιστρέφονται δαπάνες παράδοσης μόνον εάν ο Πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλον από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

• Προϊόν το οποίο είχε πωληθεί με επιπλέον δώρο (π.χ. δωρεάν μνήμη κ.τ.λ.) θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ του άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται:

Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας (π.χ. ακουστικά, hands free κλπ) ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας.
Προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί, π.χ. έχουν εξατομικευτεί με την καταχώρηση (registration) της συσκευής (smartphones)
Σφραγισμένα ηχητικά έγγραφα ή σφραγισμένα έγγραφα βίντεο ή σφραγισμένο λογισμικό για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση και ειδικότερα: •CD •DVD •βιβλία •ανοικτές μνήμες ψηφιακών και USB αποθηκευτικά μέσα,
•ανοικτά αναλώσιμα (μελάνια, χαρτιά, CD, DVD κ.τ.λ.) •ανοικτά προγράμματα/software και παιχνίδια (games), •συνδέσεις internet και κινητής τηλεφωνίας, •προϊόντα που περιέχουν σύνδεση internet η οποία έχει ενεργοποιηθεί,
•συσκευές κινητών τηλεφώνων με συμβόλαιο γενικώς, •συσκευές κινητών τηλεφώνων χωρίς συμβόλαιο εφόσον έχει ανοιχτεί η συσκευασία τους, •προϊόντα από το οποία λείπει το σειριακό νούμερο,
•υπολογιστές και λοιπά προϊόντα κατά παραγγελία (Built-To-Order), ιγ) ανοικτές μνήμες ψηφιακών και USB αποθηκευτικά μέσα.
Συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του Πελάτη, και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης
μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Στις περιπτώσεις προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχομένου πάνω σε υλικό μέσο, εφόσον η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του Πελάτη και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης.

 

 


Ασφαλή προϊόντα - Όροι εγγύησης

Τα διατιθέμενα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προϊόντα είναι προϊόντα διαρκείας τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Τα προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης (πλην των απλών στη χρήση προϊόντων) και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας, στην ελληνική γλώσσα. Η εγγύηση της συσκευής έχει διάρκεια σύμφωνα με το κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφ' όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:
Να υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς συσκευής.
Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής ( Σειριακός αριθμός -SerialNo.)
Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.

Διαδικασία επιστροφής

  Συσκευάζετε το προϊόν, σε ένα μεγαλύτερο κουτί ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή.
Τοποθετείτε μέσα στη συσκευασία την οποία έχετε φτιάξει ένα έγγραφο στο οποίο μας παραθέτετε τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να επιλύσουμε την οικονομική εκκρεμότητα, εφόσον το προϊόν κριθεί ικανό προς επιστροφή.
Αποστέλλετε το δέμα, μέσω του πρακτορείου ταχυμεταφορών από το οποίο παραλάβατε την παραγγελία σας, υπ όψιν Τμήματος Επιστροφών. Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη.

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως σε περίπτωση κατά την οποία το προϊόν δεν πληροί τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου.

 

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας
και κερδίστε 100 νέους πόντους

Follow us on
x
Με τη χρήση του site CosmoMarket.gr, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. OK